Valopilkku

 

Valopilkun toiminta käynnistyi projektina 1.3.2010. Ennen RAY:n rahoituspäätöstä toimintaa oli jo kokeilumuotoisena kahden vuoden ajan. Toiminnan taustalla on kokemukset kiusattuna olemisesta sekä kiusatun laspen vanhemmuudesta sekä oivalluksemme siitä, että kyseessä on asia jolle voimme tehdä jotakin! Huomasimme ettei kiusaamisesta aina uskalleta puhua avoimesti tai oikeilla sanoilla. Tähän halusimme muutosta, ja tämän vuoksi Valopilkku-projekti syntyi. Olemme tehneet uraa uurtavaa työtä ja puhuneet kiusattujen puolesta ja heidän suullaan niin ruohonjuuritasolla kuin päätöksen tekijöille.

1.1.2015 lähtien toimintamme on muuttunut RAY:n, ja sittemmin STEA:n avustuksen myötä Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkuksi. Toimintamme on valtakunnallista ja tuen piirissä oleminen on ilmaista.