Hanke ja tavoitteet

 

Koska yhteiskunta ei ole järjestänyt selkeää kiusaamisen jälkihoitoa, Tukikeskus Valopilkku on kehittänyt VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomallin®, jonka avulla kiusaamisesta on mahdollista toipua. Tätä vertaistukeen perustuvaa mallia on käytetty Valopilkussa vuodesta 2008 lähtien. Vertaistukeen perustuvaa tukea ei kiusaamisesta toipuville ole aiemmin ollut saatavilla, eikä myöskään  kiusattujen lasten vanhemmille tai entisille koulukiusatuille. Tukikeskus Valopilkun toiminta tukee ajankohtaisia hankkeita sekä täydentää koulumaailman puolella olemassa olevaa osaamista. Kiusaamisen jälkihoito on levinnyt Järvi-Suomen MLL:n levittämänä Selviydytään kiusaamisesta-projektina Jyväskylän ja Kuopion seudulle sekä Tampereen setlementin toimesta Kiusatut-hankkeen muodossa Pirkanmaalle.

Valopilkku tuo luotettavaa, vertaisuuteen perustuvaa apua koulukiusaamista kokeneille sekä kiusattujen lasten perheille nimenomaan kiusaamisasioissa. Tarve avoimeen keskusteluun ja jakamiseen on suuri kiusaamisen jälkihoidon puuttumisen vuoksi. Myöskään kiusaamisesta henkisenä tai fyysisenä väkivaltana ei juurikaan puhuta, samoin kiusaamisen traumatisoiva vaikutus jää usein huomioimatta.

Keskustelun avulla voidaan avata kipeät tunteet ja tunnistaa tuen tarve, jotta asiaa voidaan alkaa käsittelemään. Valopilkun tarjoama vertaistuki antaa rohkeutta käsitellä vaikeaa asiaa ja kulkee niin entisten koulukiusatun kuin perheidenkin rinnalla arkielämässä ja kiusaamisesta selviytymisessä. Kun vanhempi saa tukea ja kokee selviytyvänsä, lapsikin tuntee olonsa turvallisemmaksi.

Tarkoituksena on luoda tiivis verkosto eri tahojen välille, jolloin väliin putoavia perheitä tai kiusatuksi joutumisen takia syrjäytyviä nuoria olisi vähemmän ja apu menisi perille. Valopilkku mahdollistaa koulumaailman ja perheiden välien selkeytymisen toimimalla välillä olevina joustavina pitkospuina.

Vanhempien tukeminen ennaltaehkäisee perheen kriisiytymistä, syrjäytymistä ja muiden sosiaalisten ongelmien syntymistä myöhemmin. Kun kiusaamista kokenut nuori saa tukea kokemuksensa läpikäymiseen, hänelle avautuu uusia mahdollisuuksia elämässään.

Valopilkku on toiminnallaan luonut vertaistukiverkoston, tukihenkilöverkoston sekä kehittänyt vertaistukimallin, joka soveltuu kiusaamisen jälkihuoltoon. Kiusattujen lasten vanhemmat, työpaikkakiusatut sekä nuoret jotka ovat kokeneet kiusaamista koulussa hyötyvät tästä tukimuodosta.

  • Kiusaaminen tulisi nostaa yleiseen tietoisuuteen, koska se koetaan häpeällisenä ja on piilossa oleva asia, jota ei osata käsitellä.
  • Kaikenlaisen kiusaamisen näkyväksi tekeminen (päiväkodeissa, harrastus -ja vapaa-aikana, työssä).
  • Kiusaamisen oikean luonteen esiille tuominen: kiusaaminen on vakavaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja kouluväkivalta olisi siihen sopivampi termi 
  • Luoda keskusteluilmapiiri jossa kiusaamisen eri puolista voidaan keskustella avoimesti ketään syyllistämättä tai leimaamatta.
  • Jotkut kiusatut traumatisoituvat kiusaamisen seurauksena, myös siitä on voitava puhua avoimesti ja yhteiskunnan tulisi tarjota kiusaamisesta traumatisoituneille apua.
  • Valopilkku tukee, luo uskoa ja palauttaa toimintakyvyn kiusaamista kokeneille nuorille sekä kiusattujen lasten vanhemmille.

Valopilkun graafisen ilmeen ovat suunnitelleet Lahden Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun kurssilaiset (Valopilkku-projekti):

  • Taru Moilanen: Valopilkku-julisteet isä ja poika
  • Teo Tuominen: logo

Projektin muuttuessa tuki- ja neuvontakeskukseksi graafinen ilmekin muuttui mainonnan suunnitelustoimisto Futuuri Oy:n toimesta. Uusin juliste on graafikko Anna Polkutien käsialaa.