VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli®

Valopilkku-projektin aikana on RAY:n rahoituksen turvin pilotoitu ja kehitetty edelleen jälkihoitomallia kiusaamista kokeneille tai parhaillaan kokeville sekä kiusattujen lasten vanhemmille. Kouluissa tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja puututaan kiusaamiseen, mutta mitä ihmiselle tapahtuu kiusaamisen tai koulun loputtua? Mistä kokemaansa väkivaltaan saa tukea? Joskus kiusaamista kokenut alkaa oireilla vasta vuosia kiusaamisen loppumisen jälkeen, eikä välttämättä silloin yhdistä kokemaansa väkivaltaa sosiaalisten tilanteiden pelkoonsa, ahdistuneisuuteensa tai vaikeuksiinsa olla ryhmätilanteissa. 

VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli® on käytössä tukikeskuksen käytännön työssä niin yksilötapaamisissa, puhelintuessa kuin vertaistukiryhmissäkin. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti, ajatusmallityöskentelyn (mentalisaation), psyyken ymmärtämisen (psykoedukaation) sekä sensomotorisen- ja taideterapian menetelmiä hyväksi käyttäen.

Jälkihoitomallissa huomioidaan jokaisen yksilön kokemus ja toipumispolku. Kukaan meistä ei voi sanoa toiselle, miten tai missä aikataulaussa toisen kuuluisi toipua. Jokainen on toipumisprosessissaan juuri siinä, missä hänen kuuluukin olla. Toipuminen voi olla pitkä tai nopea ja lyhyt prosessi, määritelmän voi tehdä vain toipuja itse.

Toipumisprosessia tukemaan kiusaamisen jälkihoitomalli sisältää erilaisia harjoitteita, joiden avulla toipuja voi tarkastella omaa kokemustaan ja sitä kautta saada uusia näkökulmia siihen. Jälkihoitomallin tavoitteena on tukea kiusaamista kokeneita niin, että heillä on kokemus ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisesta, kohdatuksi tulemisesta sekä että he kokevat saaneensa työkaluja kokemuksensa työstömiseen ja uusia näkökulmia siihen.

Koulutamme eri ammattien edustajia kehittämämme jälkihoitomallin menetelmissä. Kysy koulutuksia tukikeskuksen työntekijöiltä tai osoitteesta valopilkkuja@harjulan.fi!