Henkilörekisteriseloste

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, rekisteriseloste 25.5.2018 lähtien

  1. Rekisteriä ylläpitää Harjulan setlementti ry:n hallinnoima ja STEA:n rahoittama Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku, Harjulankatu 7, 15150 Lahti.

  2. Yhteyshenkilöinä toimivat tukikeskus Valopilkun hankevastaava p. 0447725015 ja hankekoordinaattori 0505901134, jotka antavat tukikeskuksen ylläpitämästä henkilörekisteristä lisätietoja.

  3. Tukikeskus Valopilkku ylläpitää asiakasrekisteriä tuen piirissä olevista asiakkaista. Rekisteri sisältää asiakkaan yhteisymmärryksessä antamat tiedot itsestään, kuten etunimi ja/tai sukunimi sekä puhelinnumero tai s-postiosoite yhteydenpitoa varten.

  4. Valopilkku ylläpitää myös vapaaehtoisten rekisteriä sekä vertaistukiohjaaja-koulutukseen osallistuneiden rekisteriä. Näissä rekistereissä on henkilöiden itsensä luovuttamat tiedot itsestään yhteydenpitoa varten. Näihin rekistereihin kerättyjä tietoja säilytetään henkilöiden koulutuksiin osallistumisen- ja vapaaehtoisena toimimisen mahdollistamiseksi.
  5. Kaikissa tukikeskus Valopilkun asiakas-, vapaaehtois- tai koulutustiedoissa tallennettavat tiedot perustuvat ja niitä käsitellään henkilöstötietolain mukaisesti. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan lain edellyttämällä tavalla.

  6. Tukikeskus Valopilkun henkilörekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta, vapaaehtoisena toimivalta tai koulutukseen osallistuvalta. Tietoja saadaan poikkeustapauksissa asiakassuhteissa myös yhteistyökumppaneilta, mutta silloinkin vain asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot itsestään kuten hänen etunimensä ja puhelinnumeronsa. Tietojen luovutus tapahtuu tällöin aina asiakkaan suostumuksella ja hänen valitsemallaan tavalla ja laajuudella.

  7. Tukikeskus Valopilkku ei luovuta henkilötietoja eteenpäin, ellei asiakas itse sitä pyydä ja anna sille suostumustaan. Jos niitä luovutetaan, niin se tapahtuu koska asiakas itse näin on valinnut ja koska hän kokee hänelle olevan siitä hyötyä tilanteensa selvittämiseksi. Luovutettavat tiedot ovat tällöin nimi- ja yhteystietoja, jotka asiakas itse on halukas luovuttamaan.

  8. Manuaalisesti kerätyt asiakastapaamisten ja puheluiden kautta kertyvät tiedot säilytetään lukitussa kaapissa vaikeasti tunnistettavassa mapissa. Sähköisesti kertyvä asiakastietoa säilytetään myös tulostettuna lukitussa kaapissa. Sähköinen tiedon muoto tuhotaan heti kun asiakassuhde päättyy eikä tietoa enää tarvita.

Lahdessa 5.11.2020