Vertaistukea koulukiusatuille

Vertaistukiryhmiä, puhelintukea ja yksilötapaamisia koulukiusatuille ja heidän vanhemmilleen

Vertaistuki on toimiva tapa työstää kokemustaan, eikä se sulje pois muuta samanaikaista tukea. Tarjoamme tukea sekä kiusaamista kokeneille että heidän vanhemmilleen puhelimitse, ryhmämuotoisena sekä yksilötapaamisten kautta. Tavoitteena on kohdata ihminen siitä käsin, missä hän kokemuksensa kanssa on, jotta hän kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi asiansa kanssa. Vertaistukiryhmiä järjestämme eri ikäisille kiusaamista kokeneille sekä kiusattujen lasten läheisille. Ryhmänohjaajina toimivat tukikeskuksen työntekijät sekä ajoittain koulutetut kokemusosaajat.

VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli® on tehokas vertaisuudessa syntyvän jakamisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen kautta, joka voi muuttaa ihmisen aiempaa käsitystä itsestään. Koska kiusaaminen on ryhmäilmiö, vertaisuuden kokemus muodostuu erityisen tärkeäksi toipumiselle, koska ihminen saa ryhmässä usein ensimmäistä kertaa kokemuksen siitä, että ryhmä hyväksyy hänet, eikä kiusaajaa. 

Kiusatuksi tulemista ei tarvitse hävetä

Tukiryhmän aikana tutkitaan kiusaamiskokemukseen liittyviä tunteita ja käsityksiä, joita on itsestään kokemuksen kautta saanut, jotta näitä vääriä käsityksiä voidaan alkaa muuttaa. Ryhmään osallistuneet kertovat vertaistuen ja mallin harjoitteiden auttaneen heitä ymmärtämään, etteivät ole asian kanssa yksin, että kokemuksestaan saa ja kannattaa puhua, että ryhmä on antanut heille paljon rohkeutta sekä muuttanut heidän käsitystään itsestään.

Toimintamme on maksutonta, eikä vaadi lähetettä. 

Järjestämme myös etäyhteyden välityksellä verkossa kokoontuvia vertaisiltoja. Vertaisiltaan voit osallistua, jos olet kiusatun lapsen vanhempi tai koulukiusaamista itse aiemmin kokenut ja haluat jakaa ajatuksia ja kokemuksia toisten saman kokeneiden kanssa ilman sitoutumista pidempään ryhmätoimintaan.

Tulevista vertaistukiryhmistä ja vertaisilloista löydät lisätietoa alla olevan linkin kautta.

Koulukiusaamisen jälkihoitoa vertaistuen avulla.