VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli®

VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli® on käytössä tukikeskuksen käytännön työssä kiusaamista kokeneiden, parhaillaan kokevien sekä kiusattujen lasten vanhempien kanssa niin yksilötapaamisissa, puhelintuessa kuin vertaistukiryhmissäkin. 

Työskentelemme ratkaisukeskeisesti, ajatusmallityöskentelyn (mentalisaation), psyyken ymmärtämisen (psykoedukaation) sekä sensomotorisen- ja taideterapian menetelmiä hyväksi käyttäen. Olemme huomanneet, että oikea tieto kiusaamisilmiöstä vähentää häpeää ja itsesyytöksiä.

Kouluissa tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja puututaan kiusaamiseen, mutta mitä tapahtuu kiusaamisen tai koulun loputtua? Mistä kokemaansa väkivaltaan saa tukea? Joskus kiusaamista kokenut alkaa oireilla vasta vuosia kiusaamisen loppumisen jälkeen eikä välttämättä silloin yhdistä sosiaalisten tilanteiden pelkoaan, ahdistuneisuuttaan tai ryhmätilanteiden vaikeutta kokemaansa kiusaamisväkivaltaan. 

Jälkihoitomallissa huomioidaan jokaisen yksilön kokemus ja toipumispolku, jossa kukaan meistä ei voi sanoa toiselle miten tai missä aikataulaussa toisen kuuluisi toipua vaan. Toipuminen voi olla pitkä tai nopea ja lyhyt prosessi, määritelmän voi tehdä vain toipuja itse.

Jälkihoitomalli sisältää erilaisia harjoitteita, joiden avulla toipuja saa uusia näkökulmia ja työkaluja kokemuksensa työstämiseen sekä kiusaamisesta toipumiseen. Jälkihoidon tavoitteena on tukea kiusaamista kokeneita niin, että he tulevat ymmärretyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

Koulutamme eri ammattien edustajia kehittämämme jälkihoitomallin käyttämisessä. Seuraava koulutus järjestetään etäkoulutuksena.