Kiusaamisen ehkäisemisen aineistot

JÄLKI -kokonaisuus käsittelee nuorten välistä kiusaamista ja kiusaamisen ehkäisyä. Materiaali on suunnattu 5.-9.luokkalaisten kanssa työskenteleville ammattilaisille kouluissa, nuorisotyössä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Materiaaliin kuuluu video, tietopaketti kiusaamisesta, diaesitys ja ohjeistus opettajalle/ohjaajalle. JÄLKI -kokonaisuuden ovat tehneet yhteistyöprojektina Helsingin kaupungin nuorten ehkäisevä päihdetyö Klaari Helsinki, Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku sekä Espoon sirkus- ja teatterikoulu ESKO.

www.kivakoulu.fi  Tietoa Kiva-koulu ohjelmasta yleisesti sekä vanhemmille että kouluille.

www.mll.fi/vanhemmille  Tietoa vanhemmille ja vanhemmuudesta, myös kiusaamisesta.