Oikeudet/velvollisuudet

Joskus kiusaaminen muuttuu sellaiseksi, että on mietittävä asiaa lain ja rikosoikeuden näkökulmasta. Esimerkiksi jos lapsen omaisuutta viedään tai rikotaan, jos häntä uhataan tai jos kiusaaminen siirtyy nettiin/puhelimeen, on hyvä olla tietoinen niistä eri laeista, joista voi olla apua asian selvittämisessä.

Viime vuosina kiusaamisasioihin liittyviä lakeja on uusittu, joten kannattaa olla tarkkana lakien voimassaolosta. Aikuisten ensisijainen tehtävä on aina lopettaa kiusaaminen ja turvata kiusatun jälkihoito.

Perusopetuslakiin voi tutustua netissä hakusanalla perusopetuslaki.

Muita kiusaamisen yhteydessä ajankohtaisia lakeja ja rikosnimikkeitä voivat olla:

 • vahingonkorvauslaki
 • hallintomenettelylaki
 • rikoslaki
 • lastensuojelulaki
 • lukiolaki
 • ammatillisesta koulutuksesta annettu laki
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • Kunnianloukkaus
 • Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
 • Laiton uhkaus
 • Identiteettivarkaus
 • Vahingonteko
 • Pahoinpitely