Vertaistuki on tärkeää

Kiusatuksi joutuminen saattaa vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja voi johtaa masentumiseen, mielenterveysongelmiin tai syrjäytymiseen. Kiusatun perheessä normaalin elämän eläminen voi muuttua haasteelliseksi silloin kun voimavarat keskittyvät kiusaamisen synnyttämään pelkoon, lapsesta huolissaan olemiseen, koulun kanssa neuvottelemiseen ja asian jatkuvaan prosessointiin. Ei ole epätavallista, että kiusatut ja heidän läheisensä kärsivät stressistä, unettomuudesta, keskittymisvaikeuksista tai jopa masennuksesta.

Nuori tai aikuinen jota kiusataan, tai joka on kouluaikanaan kokenut kiusaamista, saattaa opiskelunsa aikana tai työelämässä huomata kiusaamisen aiheuttamat arvet. Tällöin opiskelun jatkaminen tai työpaikalle meno voi muuttua hyvin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Vertaistuen avulla voidaan avata ja käsitellä usein pitkään jatkunutta kriisiä. Kokemustaan voi työstää erilaisten ryhmässä ja yksin tehtävien harjoitusten kautta voimavaraksi, jolloin omat resurssit ja itsetunto voivat terveellä tavalla kasvaa.

Kiusaamisesta voi selviytyä

Ratkaisuja omaan tilanteeseen ja eteenpäin pääsemiseksi voi löytyä omasta itsestään, ryhmän tuesta tai yksittäisten ihmisten selviytymistarinoista. Oivallusten kautta ihminen alkaa näkemään uusia mahdollisuuksia omassa elämässään. Tämä vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn eheyttäen ja vapauttaa elämään normaalia arkea. Tukikeskus Valopilkku tarjoaa sekä verkkovertaistukea että yksilöohjausta verkossa tai kasvotusten.

Tutustu vertaistukiryhmiimme.