Koulutus

Tukikeskus Valopilkku tarjoaa asiantuntija-luentoja kiusaamisesta ilmiönä sekä koulutamme eri alojen ammattilaisia kehittämämme Vahvuuden esiin! - kiusaamisen jälkihoitomalliin®. Malliin liittyviä koulutuksia on järjestetty esimerkiksi Helsingin Kaupungin Itäisen alueen sosiaalityöntekijöille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin avopsykiatrian työntekijöille. Savonlinnan sivistystoimi on kirjannut kiusaamisen jälkihoidon osaksi kaupungin kiusaamisen vastaista toimintamalliaan. 

Eri alojen ammattilaisille tarjoamme jälkihoidon menetelmäkoulutuksen lisäksi Kiusaamisen kohtaaminen, käsitteleminen ja ratkaisut-koulutuksia, jotka ovat kestoltaan yhden päivän mittaisia. Esimerkkejä koulutusten sisällöstä:

  • Kiusaamisen tunnistaminen ja ilmapiirin merkitys kiusaamisen syntymisessä
  • Kiusaaminen ilmiönä ja ryhmäpaineen merkitys
  • Kiusaaminen väkivallan muotona
  • Kiusaamisväkivallan seurauksia kiusatun elämässä
  • Kiusatun perheen kohtaaminen
  • Mihin kiinnittää huomiota kiusatun tukemisessa
  • Kiusaamisen jälkihoito ja elämänhallinnalliset asiat

Kysy myös omiin tarpeisiisi sopivia räätälöityjä koulutuksia!

Monesti kiusaamisen vaikutuksia ei tunnisteta. Kun kiusaaminen vihdoin päättyy, oletetaan, että myös uhrin kokemus katoaa. Näin ei kuitenkaan ole: kiusatuksi joutunut voi kantaa kiusaamiseen liittyvää ahdistusta pitkälle aikuisuuteen. Kiusaamisen vaikutukset voivat tulla esiin mm. masennuksena, ahdistuksena tai jännitystiloina. Oireet saattavat monesti olla seurausta kiusaamisesta, mutta niitä ei osata yhdistää kiusaamisesta johtuviksi. Yksilön tarpeista lähtevä jälkihoito auttaa kiusattua pääsemään kokemansa yli ilman että traumat vaikuttavat ammatinvalintaan, opintoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja itsetuntoon.

VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomallin® menetelmäkoulutuksista ja tietylle kohde- tai ammattiryhmälle kohdennetuista räätälöidyistä koulutuksista saat lisätietoa Valopilkun työntekijöiltä. 

Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen on monta menetelmää, mutta jälkihoitoon ei ole ollut yhtään. Nyt Pohjoismaissa, ja ehkä koko Euroopan tasolla, ainutlaatuinen ja toimiva malli löytyy. Ole edelläkävijä ja ota haltuusi VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli®, jonka avulla tuet kiusaamista kokeneita. Varaa paikkasi nyt ja kuulet uudesta toimintamallista ensimmäisten joukossa!