Koulutukset

Tarjoamme maksuttomia* asiantuntijaluentoja kiusaamisesta ilmiönä sekä kiusaamisen jälkihoidosta ja koulutamme eri alojen ammattilaisia kehittämämme Vahvuudet esiin! - kiusaamisen jälkihoitomallin® käyttöön. 

Menetelmäkoulutuksen lisäksi saatavilla mm. Kiusaamisen kohtaaminen, käsitteleminen ja ratkaisut, päivän kestävä koulutus. Esimerkkejä koulutuksiemme sisällöistä:

  • Kiusaamisen tunnistaminen ja ilmapiirin merkitys kiusaamisen syntymisessä
  • Kiusaaminen ilmiönä ja ryhmäpaineen merkitys
  • Kiusaaminen väkivaltana
  • Kiusaamisväkivallan seurauksia kiusatun elämässä
  • Kiusatun perheen kohtaaminen
  • Mihin kiinnittää huomiota kiusatun tukemisessa
  • Kiusaajakin tarvitsee tukea
  • Kiusaamisen jälkihoito ja elämänhallinnalliset asiat

VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomallin® menetelmäkoulutuksista  ja tietylle kohde- tai ammattiryhmälle kohdennetuista räätälöidyistä koulutuksista saat lisätietoa Valopilkun työntekijöiltä tai ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse. 

Malliin liittyviin koulutuksiin on osallistunut sosiaali- ja nuorisoalan sekä avopsykiatrian työntekijät sekä varhaiskasvatuksen ja kasvatusalan ammattilaiset.

*Mikäli koulutus vaatii yöpymistä etäisyyden tai kestonsa vuoksi, kouluttajien majoituskulut pyydetään korvattavan tilaajan puolesta. Samoin jos kohteeseen on yli 100 kilometriä matkaa Harjula-keskuksesta, pyydetään matkakulut korvattavan. Kuluista sovitaan etukäteen.