Työpaikkakiusaaminen

Kiusaamista esiintyy paljon myös aikuisten kesken ja Suomi onkin yksi työpaikkakiusaamistilastojen johtavia maita. Moni työpaikalla kiusatuksi joutuva on lisäksi entinen koulukiusattu, vaikka yhtä lailla on työpaikkakiusattuja, jolla ei ole aiempaa kiusaamistaustaa. Tämän päivän kiire ja hektisyys työpaikoilla on johtanut siihen, ettei aina esimerkiksi ehditä perehdyttää työntekijöitä heidän työtehtäviinsä. Tämä luo epävarmuutta ja lisäpaineita työyhteisöön sekä altistaa selän takana pahan puhumiselle, eriarvoisuudelle ja kiusaamiselle.

Työpaikkakiusaaminen tulisi aina ymmärtää koko työyhteisön ongelmaksi.  Kun työyhteisöön pääsee syntymään sisäänlämpiviä pienryhmiä, silloin johtotasolla ei ole riittävästi huolehdittu työpaikan hyvästä ilmapiiristä. 

Kiusaaminen voi tuoda ihmisen elämään paitsi alavireisyyttä, masennusta, itsetuhoista käyttäytymistä ja huonoa itsetuntoa, myös erilaista psykosomaattista oireilua. Aikuinen joka joutuu työpaikallaan kiusatuksi usein myös uupuu, eikä kykene toimimaan täysipainoisesti. Myös työpaikkakiusaamisesta voi syntyä trauma. Tuen saaminen tilanteessa, trauman läpikäyminen ja tapahtuneen hyväksyminen tuo helpotusta ja auttaa elämään täysipainoisemmin.

Tietoa ja tukea työpaikkakiusaamistilanteessa saat ammattiliitostasi, työterveyshuollosta, työturvallisuuskeskuksesta, työterveyslaitoksesta sekä Suomen mielenterveysseurasta. Netistä löytyy www.someturva.fi, josta voit saada oikeusapua nettikiusaamiseen liittyen.