Vanhempien asema kiusaamistilanteissa

Kiusattujen lasten vanhempien kokemus on usein, ettei heitä ole kuultu tai ymmärretty sen hädän ja pelon keskeltä, mihin lapsen kiusatuksi joutuminen on heidät heittänyt. Moni vanhempi kokee lapseensa kohdistuvan kiusaamisen kipeänä ja vaikeana asiana. Siitä ei mielellään puhuta ja varotaan kenelle siitä kerrotaan. Usein puoliso on ainut jonka kanssa asiasta on voinut puhua. Lapsen vanhemman ollessa yksinhuoltaja, ei ehkä ole ketään aikuista, jonka kanssa asian voisi jakaa. Kokemuksen aiheuttama kipu vaikeuttaa asian jakamista.

Moni vanhempi kokee suurta avuttomuutta ja yksinäisyyttä yrittäessään saada lapseen kohdistuvan kiusaamisen loppumaan, koska ei pysty millään lailla hallitsemaan tilannetta. Usein toimintaympäristö sanelee ehdot. Se mitä vanhemmat kokevat olevan lapsen parhaaksi, ei välttämättä toteudu, vaan vanhemmat joutuvat seuraamaan vierestä lapseensa kohdistuvan väkivallan seurauksia.

Lapsen joutuessa kiusatuksi, voi tilanne viedä vanhemmilta voimia, aikaa ja resursseja sekä vaikuttaa perheen muihin lapsiin tai perhesuhteisiin. Moni vanhempi on kertonut, että he ovat lapsensa kiusaamisasiaa selvittäessään kohdanneet seinän, jos kiusaamiseen ei koulu- tai harrastemaailmassa ole suhtauduttu vakavasti. Joskus ongelma kielletään täysin. Vanhemmat kokevat voimavarojensa loppuvan jo paljon ennen kuin kiusaamistilanne on saatu selvitettyä. Vanhemmat kokevat toimintakyvyttömyyttä, syyllisyyttä, häpeää ja jopa depressiivisiä reaktioita sen seurauksena että kokevat, etteivät saa apua lapselleen. Vanhemmat saattavat traumatisoitua siinä missä kiusattu lapsikin.

Apua on vaikea saada, koska virallisilla tahoilla ei ole resursseja huomioida kiusattujen lasten vanhempien tilannetta. Tällä hetkellä ei ole yhtä selkeää, virallista tahoa, jolle kiusaamisen jälkihoito kuuluisi. Siksi tukikeskus Valopilkku on olemassa. Meiltä saat tukea omien tunteiden läpikäymiseen sekä neuvoja toimintatavoista, joista voi olla apua kiusaamistilanteessa. Toimintamme on sinulle ilmaista.

Kiusaamisen ehkäiseminen

Kouluissa ja harrastustoiminnoissa on yleisesti käytössä erilaisia kiusaamista ehkäiseviä menetelmiä, jotka omalta osaltaan vaikuttavat myönteisesti kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja sen käsittelemiseen. Tukikeskus Valopilkussa on kehitetty VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomalli® joka soveltuu niin kiusatun kuin kiusatun vanhempien jälkihoidolliseen tukemiseen.

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä keskustella  ja etsiä sopivaa ratkaisua.