Tietoa kiusaamisesta


Tietoa kiusaamisesta on tänä päivänä jo hyvin saatavilla, mutta kiusattujen lasten vanhemmille tai entisille koulukiusatuille suunnattuna rajatummin.

Kirjallisuutta, tutkimusta ja nettisivuja kiusaamiseen liittyen löytyy sekä meiltä suomesta että ulkomailta. Valopilkku syventää omalta osaltaan ymmärrystämme kiusaamisesta tuomalla julki kokemukseen perustuvan tiedon merkityksen sekä kiusaamisesta toipumisen mahdollisuuden tärkeyttä. 

Tietoa koulukiusaamisesta.