Tietoa kiusaamisesta

Mitä kiusaaminen on?

Kuinka pieni lapsi osaa kiusata?

Miksi kiusaamiseen on vaikea puuttua?

Miten kiusaamista voi ennaltaehkäistä?

Tietoa kiusaamisesta on hyvin saatavilla, mutta kiusattujen lasten vanhemmille ja entisille koulukiusatuille suunnattu tieto on vähäisempää.

Kirjallisuutta, tutkimusta ja nettisivuja kiusaamiseen liittyen löytyy sekä meiltä Suomesta että ulkomailta. Valopilkun tavoitteena on syventää ymmärrystä kiusaamisesta tuomalla esiin kokemukseen perustuvan tiedon tärkeyden sekä kiusaamisesta toipumisen ja toivon näkökulman.

Tietoa koulukiusaamisesta.