Kiusaaminen vapaa-ajalla

Yhtä lailla kuin koulussa tai päiväkodissa myös vapaa-ajalla ja harrastuksissa voi joutua kiusatuksi. Kiusaaminen ei rajoitu vain kouluympäristöön, vaan kiusaamista ilmenee myös netissä ja vapaa-ajalla. Nettikiusaamiseen puuttuminen voi olla hankalaa, koska se saattaa olla kasvotonta, jolloin sitä kokeva lapsi tai nuori ei voi olla varma siitä, kuka häntä kiusaa. Usein netissä kiusaavat ovat kuitenkin lapselle tuttuja, mikä toisaalta vaikuttaa lapsen kokemukseen sitä pahentaen.

Kiusaaminen voi alkaa koulussa ja jatkua vapaa-ajalle tai päinvastoin. Vapaa-aikana kiusaamista voi tapahtua valvotussa tilanteessa, kuten eri harrastusten piirissä tai ei-valvotulla vapaa-ajalla esimerkiksi netissä, kaduilla, pihoilla, urheilukentillä ja kauppakeskuksissa. Kiusaamista voi siis tapahtua missä tahansa, missä lapset ja nuoret liikkuvat keskenään.

Vapaa-aikana kiusaamiseen voi olla vanhempien vaikeampi puuttua, koska ei ole ketään vastuussa olevaa aikuista nuorten mukana. Se saattaa olla vaikeammin hallittavissa, raaempaa sekä väkivaltaisempaa. Aikuisen voi olla vaikea hahmottaa tilannetta, varsinkin jos kiusaamista tapahtuu myös netin kautta. Kuitenkin myös vapaa-ajalla tapahtuva kiusaaminen on otettava vakavasti ja sen lopettaminen jämäkästi sekä jälkihoidon turvaaminen tulisi olla pääasiallisena pyrkimyksenä. Netti-kiusaaminen ylittää herkästi rikoksen rajan, joten päätös säästää lapsen saamat viestit ja tehdä asiasta rikosilmoitus voi olla ajankohtainen. 

Nettikiusaamiseen voi saada apua osoitteesta www.someturva.fi