Kiusaaminen vapaa-ajalla

Yhtä lailla kuin koulussa tai päiväkodissa myös vapaa-ajalla ja harrastuksissa kiusataan.

Kiusaaminen voi alkaa koulussa ja jatkua vapaa-ajalle tai päinvastoin. Vapaa-aikana kiusaamista voi tapahtua valvotussa tilanteessa kuten eri harrastusten piirissä tai ei-valvotulla vapaa-ajalla esimerkiksi kaduilla, pihoilla, urheilukentillä ja kauppakeskuksissa. Kiusaamista voi siis tapahtua missä tahansa, missä lapset ja nuoret liikkuvat keskenään.

Vapaa-aikana kiusaamiseen voi olla vanhempien vaikeampi puuttua, koska ei ole ketään vastuussa olevaa aikuista nuorten mukana. Se saattaaa olla vaikeammin hallittavissa, raaempaa sekä väkivaltaisempaa. Aikuisen voi olla vaikea hahmottaa tilannetta. Kuitenkin myös vapaa-ajalla tapahtuva kiusaaminen on otettava vakavasti ja sen lopettaminen jämäkästi sekä jälkihoidon turvaaminen tulisi olla pääasiallisena pyrkimyksenä.