Päiväkoti-ikäisten kiusaaminen

Myös Suomessa ollaan herätty siihen, että päiväkodeissakin esiintyy kiusaamista. Jo hyvin pieninä lapset ymmärtävät hierarkian, joka luonnostaan muodostuu kaikissa ryhmätilanteissa. Tullessaan päiväkotiin, lapsi joutuu etsimään paikkaansa ryhmässä ja suhteessa päiväkodin aikuisiin. Aina se ei ole helppoa, koska jokaisella on perhetaustastaan, temperamentistään ja kokemuksistaan riippuen omanlainen käsityksensä siitä, miten toimia ryhmässä.

Ryhmäpaine vaikuttaa jo päiväkoti-ikäisiin ja heidän käyttäytymiseensä, jotkut keräävät enemmän huomiota kuin toiset ja jokaiselle muodostuu oma roolinsa ryhmässä. Myös vanhempien antama malli kuvastuu lapsen käyttäytymiseen. Jos vanhempana huomaa, että lasta jännittää päiväkotiin meneminen tai hän muuttuu itkuiseksi ja haluttomaksi, kannattaa keskustella asiasta päiväkodin henkilökunnan kanssa ja selvittää mistä on kysymys.

Mikäli epäilet, että lastasi kiusataan päiväkodissa, tartu rohkeasti asiaan ja keskustele siitä sekä lapsen että päiväkodin aikuisten kanssa, jolloin voitte yhdessä miettiä miten tilanteen saisi rauhoitettua ja kiusaamisen lopetettua.

Satutuokioissa ja lapsen kanssa juttelemalla voidaan kotona käydä läpi kiusaamiseen, itsetuntoon ja sosiaalisten tilanteiden hallintaan liittyviä asioita. Lapsen kanssa kannattaa jo pienestä pitäen puhua siitä, mikä on kiusaamista ja mikä ei.