Päiväkoti-ikäisten kiusaaminen

Pienetkin lapset kiusaavat

Kiusaamista syntyy ja esiintyy myös päiväkoti-ikäisten keskuudessa. Jo hyvin pieninä lapset ymmärtävät hierarkian ja oman paikan saamisen tärkeyden ryhmässä, ilmiö, joka luonnostaan muodostuu kaikissa ryhmätilanteissa. Vertaisväkivalta voi syntyä jo päiväkoti-ikäisten keskuudessa. Tullessaan päiväkotiin, lapsi joutuu etsimään paikkaansa niin ryhmässä kuin suhteessa päiväkodin aikuisiin. Aina se ei ole helppoa, koska jokaisella on perhetaustastaan, temperamentistaan, persoonallisuudestaan ja kokemuksistaan riippuen omanlainen käsityksensä siitä, miten toimia ryhmässä.

Loukkaava kohtelu satuttaa

Ryhmäpaine vaikuttaa jo päiväkoti-ikäisiin ja heidän käyttäytymiseensä, jotkut keräävät enemmän huomiota kuin toiset ja jokaiselle muodostuu oma roolinsa ryhmässä. Myös vanhempien antama malli kuvastuu lapsen käyttäytymiseen. Jos vanhempana huomaa, että lasta jännittää päiväkotiin meneminen tai hän muuttuu itkuiseksi ja haluttomaksi lähtemään sinne, kannattaa keskustella asiasta päiväkodin henkilökunnan kanssa ja selvittää mistä on kysymys.

Mikäli epäilet, että lastasi kiusataan päiväkodissa, tartu rohkeasti asiaan ja keskustele siitä sekä lapsen että päiväkodin aikuisten kanssa, jolloin voitte yhdessä miettiä miten tilanteen saisi rauhoitettua ja kiusaamisen lopetettua. Kaikkien kannalta on tärkeää, että asiaan puututaan ja lapset saavat kokemuksen siitä, että aikuiset välittävät ja tekevät kaikkensa asian selvittämiseksi.

Satutuokioissa ja lapsen kanssa juttelemalla voidaan kotona käydä läpi kiusaamiseen, itsetuntoon ja sosiaalisten tilanteiden hallintaan liittyviä asioita. Lapsen kanssa kannattaa jo pienestä pitäen puhua siitä, mikä on kiusaamista ja mikä ei, sillä pienelle lapselle rajat eivät ole vielä selvät.