Muuta

TUTKIMUKSET:

Alho, H. & Jaskari, S. (2009): Koulukiusaaminen terveydenhoitotyön näkökulmasta - Tunnista, välitä, puutu. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Frånberg, G-M. (2003): Mobbning i Nordiska skolor.

Gyllenberg, D. (2012): Childhood Predictors of Later Psychotropic Medication Use and Psychiatric Hospital treatment - Findings from the Finnish Nationwide 1981 Birth Cohort Study. Helsingin yliopisto.

Hamarus, P. (2006): Koulukiusaaminen ilmiönä. Jyväskylän yliopisto.

Hildén, M. (2017): Koulukiusaamisen ehkäisy osana kouluhyvinvointia. Laadullinen tutkimus opettajien näkemyksistä. Tampereen yliopisto. 

Hovila, S. (2001): Kiusaaja, tiedätkö tekosi seuraukset? Tutkimus koulukiusaamisen vaikutuksista kiusatun myöhempään elämään. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki.

Huhta, A. (2009): Hevosen parantava voima - sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelutyössä. Kuopion yliopisto.

Isotalo, P. (2006): Lehtori Janssonin kiusaus - Fenomenografinen näkökulma opettajien välisen työpaikkakiusaamisen syistä, seurauksista ja enneltaehkäisystä. Turun yliopisto.

Järvenoja, M. (2012: Koulukiusaaminen: Koulutus koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Centria ammattikorkeakoulu.

Karlsson, S. (2013): De ungas upplevelser av mobbning - en kvalitativ studie med narrativ analys. Arcada. Aiheena suojelevat tekijät kiusatun elämässä.

Kuronen, I. (2010): Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto.

Lehtoranta, J. (2011): Jos on yhteydessä kouluun, myös opettaja alkaa kiusata. Tampereen yliopisto.

Lehto-Salo, P. (2011): Koulukotisijoitus - nuorten toinen mahdollisuus? Mielenterveyden häiriöiden, oppimisvaikeuksien ja perheongelmien kirjo kehittämishaasteena. Jyväskylän yliopisto.

Luukkonen, A-H. (2010): Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys mielenterveyshäiriöihin, itsetuhoisuuteen ja rikollisuuteen psykiatrisessa osastohoidossa olleiden alaikäisten nuorten keskuudessa. Oulun yliopisto.

Mägi, K. (2010): Suoriutumismotivaatio, suoriutumiseen liittyvä käyttäytyminen ja akateemisten taitojen kehittyminen koulussa ja kotona. Jyväskylän yliopisto.

Mäki-Tikkala, A-L. (2011): Opettajan rooli kiusaajana. Itä-Suomen yliopisto.

Peuramäki, P. & Viitasaari, S. (2019): Vertaistukiryhmän merkitys kiusaamista kokeneille nuorille. JAMK.

Pörhölä, M. (2004): Henkinen väkivalta vuorovaikutssuhteissa: Kiusaamisen elinkaari. Jyväskylän yliopisto.

Pörhölä, M. ym. (2004): Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa. Jyväskylän yliopisto.

Sainio, M. (2013): Same- and Other-Sex Victimization: Risk Factors, Consequences and Protection by Peers. Turun Yliopisto. Väitös tyttöjen ja poikien välisestä kiusaamisesta.

Syrjänpää, J. (2019): Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen vaikutuksista. LAUREA.

Viita-aho, R. (2012): Elämän mittainen taakka - Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen seurauksista aikuisiällä. Lapin yliopisto.

 

DVD:t  ja FILMIT:

Ben X, Nic Balthazarin elokuva

Drömmen, Tanskalainen elokuva kiusaamisesta

Ettei kukaan jäisi yksin, MLL:n ja Folkhälsanin opetusvideo

Klaus Härö: Näkymätön Elina

Jotain rajaa!, Metsämarja Aittokosken elokuva

Kahdeksaksi helvettiin, dokumentti koulukiusaamisesta, Taideteollinen korkeakoulu

Kiusattu, Kirkon tiedotuskeskus

Kiusanhenki, Kati Mettäsen elokuva

Kuka pelkää Pekkaa?, SPR:n, MLL:n ja Folkhälsanin tekemä opetusvideo

Lahden Nuorisopalveluiden ja DIAK:n yhteistyössä tekemä kiusaamisaiheinen video

Ilmar Raag: Klass, Klass II

Repullinen huolia, Editan lyhytelokuva

Torni, Hannu Korpelan kiusaamisaiheinen lyhytelokuva