Muuta

TUTKIMUKSET:

Alho, H & Jaskari, S: Koulukiusaaminen terveydenhoitotyön näkökulmasta - Tunnista, välitä, puutu. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2009.

Frånberg, G-M: Mobbning i Nordiska skolor, 2003.

Gyllenberg, D: Childhood Predictors of Later Psychotropic Medication Use and Psychiatric Hospital treatment - Findings from the Finnish Nationwide 1981 Birth Cohort Study. Helsingin yliopisto 2012.

Hamarus, P: Koulukiusaaminen ilmiönä. Jyväskylän yliopisto 2006.

Hovila, S: Kiusaaja, tiedätkö tekosi seuraukset? Tutkimus koulukiusaamisen vaikutuksista kiusatun myöhempään elämään. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki 2001.

Huhta, A: Hevosen parantava voima - sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelutyössä. Kuopion yliopisto 2009.

Isotalo, P: Lehtori Janssonin kiusaus - Fenomenografinen näkökulma opettajien välisen työpaikkakiusaamisen syistä, seurauksista ja enneltaehkäisystä. Turun yliopisto 2006.

Järvenoja, M: Koulukiusaaminen: Koulutus koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Centria ammattikorkeakoulu, 2012.

Karlsson, S: De ungas upplevelser av mobbning - en kvalitativ studie med narrativ analys. Arcada 2013. Aiheena suojelevat tekijät kiusatun elämässä.

Kuronen, I: Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto 2010.

Lehtoranta, J: Jos on yhteydessä kouluun, myös opettaja alkaa kiusata. Tampereen yliopisto 2011.

Lehto-Salo, P: Koulukotisijoitus - nuorten toinen mahdollisuus? Mielenterveyden häiriöiden, oppimisvaikeuksien ja perheongelmien kirjo kehittämishaasteena. Jyväskylän yliopisto 2011.

Luukkonen, A-H: Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys mielenterveyshäiriöihin, itsetuhoisuuteen ja rikollisuuteen psykiatrisessa osastohoidossa olleiden alaikäisten nuorten keskuudessa. Oulun yliopisto 2010.

Mägi, K: Suoriutumismotivaatio, suoriutumiseen liittyvä käyttäytyminen ja akateemisten taitojen kehittyminen koulussa ja kotona. Jyväskylän yliopisto 2010.

Mäki-Tikkala, A-L: Opettajan rooli kiusaajana. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Pörhölä, M: Henkinen väkivalta vuorovaikutssuhteissa: Kiusaamisen elinkaari. Jyväskylän yliopisto 2004.

Pörhölä, M ym.: Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa. Jyväskylän yliopisto 2004.

Sainio, Miia: Same- and Other-Sex Victimization: Risk Factors, Consequences and Protection by Peers. Turun Yliopisto, 2013. Väitös tyttöjen ja poikien välisestä kiusaamisesta.

Viita-aho, R: Elämän mittainen taakka - Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen seurauksista aikuisiällä. Lapin yliopisto 2012.

 

DVD:t  ja FILMIT:

Ben X, Nic Balthazarin elokuva

Drömmen, Tanskalainen elokuva kiusaamisesta

Ettei kukaan jäisi yksin, MLL:n ja Folkhälsanin opetusvideo

Klaus Härö: Näkymätön Elina

Jotain rajaa!, Metsämarja Aittokosken elokuva

Kahdeksaksi helvettiin, dokumentti koulukiusaamisesta, Taideteollinen korkeakoulu

Kiusattu, Kirkon tiedotuskeskus

Kiusanhenki, Kati Mettäsen elokuva

Kuka pelkää Pekkaa?, SPR:n, MLL:n ja Folkhälsanin tekemä opetusvideo

Lahden Nuorisopalveluiden ja DIAK:n yhteistyössä tekemä kiusaamisaiheinen video

Ilmar Raag: Klass, Klass II

Repullinen huolia, Editan lyhytelokuva

Torni, Hannu Korpelan kiusaamisaiheinen lyhytelokuva