Muuta

TUTKIMUKSET:

Alho, H. & Jaskari, S. (2009). Koulukiusaaminen terveydenhoitotyön näkökulmasta - Tunnista, välitä, puutu. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Frånberg, G-M. (2003). Mobbning i Nordiska skolor.

Gyllenberg, D. (2012). Childhood Predictors of Later Psychotropic Medication Use and Psychiatric Hospital treatment - Findings from the Finnish Nationwide 1981 Birth Cohort Study. Helsingin yliopisto.

Hamarus, P. (2006). Koulukiusaaminen ilmiönä. Jyväskylän yliopisto.

Hildén, M. (2017). Koulukiusaamisen ehkäisy osana kouluhyvinvointia. Laadullinen tutkimus opettajien näkemyksistä. Tampereen yliopisto. 

Hovila, S. (2001). Kiusaaja, tiedätkö tekosi seuraukset? Tutkimus koulukiusaamisen vaikutuksista kiusatun myöhempään elämään. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäki.

Huhta, A. (2009). Hevosen parantava voima - sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelutyössä. Kuopion yliopisto.

Isotalo, P. (2006). Lehtori Janssonin kiusaus - Fenomenografinen näkökulma opettajien välisen työpaikkakiusaamisen syistä, seurauksista ja enneltaehkäisystä. Turun yliopisto.

Jaakkola, S. (2023). Syviä jälkiä. Antropologisia näkökulmia koulukiusaamiskeskusteluun Suomessa. Latauslinkin löydät tämän sivun alareunasta

Järvenoja, M. (2012). Koulukiusaaminen: Koulutus koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Centria ammattikorkeakoulu.

Karlsson, S. (2013). De ungas upplevelser av mobbning - en kvalitativ studie med narrativ analys. Arcada. Aiheena suojelevat tekijät kiusatun elämässä.

Kuronen, I. (2010). Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto.

Lehtoranta, J. (2011). Jos on yhteydessä kouluun, myös opettaja alkaa kiusata. Tampereen yliopisto.

Lehto-Salo, P. (2011). Koulukotisijoitus - nuorten toinen mahdollisuus? Mielenterveyden häiriöiden, oppimisvaikeuksien ja perheongelmien kirjo kehittämishaasteena. Jyväskylän yliopisto.

Luukkonen, A-H. (2010). Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys mielenterveyshäiriöihin, itsetuhoisuuteen ja rikollisuuteen psykiatrisessa osastohoidossa olleiden alaikäisten nuorten keskuudessa. Oulun yliopisto.

Mägi, K. (2010). Suoriutumismotivaatio, suoriutumiseen liittyvä käyttäytyminen ja akateemisten taitojen kehittyminen koulussa ja kotona. Jyväskylän yliopisto.

Mäki-Tikkala, A-L. (2011). Opettajan rooli kiusaajana. Itä-Suomen yliopisto.

Nykänen, M. & Koota, S-M. (2011): Lions Quest opettajien kokemana - monimenetelmätutkimus yhdessä kasvamisen ohjelmasta. Tampereen yliopisto.

Peuramäki, P. & Viitasaari, S. (2019). Vertaistukiryhmän merkitys kiusaamista kokeneille nuorille. JAMK.

Pörhölä, M. (2004). Henkinen väkivalta vuorovaikutssuhteissa: Kiusaamisen elinkaari. Jyväskylän yliopisto.

Pörhölä, M. ym. (2004). Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa. Jyväskylän yliopisto.

Sainio, M. (2013). Same- and Other-Sex Victimization: Risk Factors, Consequences and Protection by Peers. Turun Yliopisto. Väitös tyttöjen ja poikien välisestä kiusaamisesta.

Sainio, M. KiVa Koulu®-ohjelma Suomalaisessa peruskouluissa: Miten ohjelmaa toteutetaan tai miksi sitä ei käytetä? Turun yliopisto.

Salo, A. & Takalo, M. (2014). KiVa Koulu®-ohjelma ja Vaakamalli®-koulutus: Opettajien kokemuksia koulukiusaamisen ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta. Jyväskylän yliopisto.

Syrjänpää, J. (2019). Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen vaikutuksista. LAUREA.

Vehkakoski, J. (2019). Koulukiusaaminen kiusatun vanhempien näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto.

Viita-aho, R. (2012). Elämän mittainen taakka - Koulukiusattujen kokemuksia kiusaamisen seurauksista aikuisiällä. Lapin yliopisto.


DVD:t  ja FILMIT:

Ben X. Nic Balthazarin elokuva

Drömmen. Tanskalainen elokuva kiusaamisesta

Ettei kukaan jäisi yksin. MLL:n ja Folkhälsanin opetusvideo

Klaus Härö. Näkymätön Elina

Jotain rajaa! Metsämarja Aittokosken elokuva

Kahdeksaksi helvettiin. Dokumentti koulukiusaamisesta, Taideteollinen korkeakoulu

Kiusattu. Kirkon tiedotuskeskus

Kiusanhenki. Kati Mettäsen elokuva

Kuka pelkää Pekkaa? SPR:n, MLL:n ja Folkhälsanin tekemä opetusvideo

Lahden Nuorisopalveluiden ja DIAK:n yhteistyössä tekemä kiusaamisaiheinen video

Ilmar Raag. Klass, Klass II

Repullinen huolia. Editan lyhytelokuva

Torni. Hannu Korpelan kiusaamisaiheinen lyhytelokuva

Aina yksin -musiikkivideo kiusaamisen jäljistä ja selviytymisestä:

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.