Huoli puheeksi - esite nuorten kanssa työtä tekeville

1.7.2020

Puolen vuoden asiantuntijayhteistyönä hioutui valmiiseen muotoon Huoli puheeksi - esite ammattilasten käyttöön. Asiantuntijaryhmä oli koottu mm. Lahden nuorisovaltuustosta, Lahden Setasta, Lahden ensi- ja turvakodista, Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta sekä Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Esitteen tavoitteena on helpottaa huolen puheeksiottoa nuoren kanssa sekä ohjata ottamaan tarvittaessa yhteyttä oikeisiin tahoihin.

Olemme ylpeitä tuotoksesta sekä kiitollisia upeasta yhteistyöstä, jossa myös nuorten oma näkökulma on huomioituna.