Kuulolla Kiusaamisesta -podcast/videosarja

16.11.2022

Podcast -sarja Kuulolla Kiusaamisesta julkaistaan  17 .11.2022 alkaen. Sarjaa voi
seurata Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun somekanavien
kautta. Kuulolla kiusaamisesta on tehty yhteistyössä Lahden ensi- ja turvakodin
turvallisuustyön, Päijät-Hämeen Mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Lahden
OmaKamun kanssa. Yhteistyössä on ollut videoiden osalta myös Motoristit
koulukiusaamista vastaan ry.


Podcast -sarjassa puheenvuoroja saavat mm. nuoret, päiväkodin ja koulun
työntekijät, Motoristit koulukiusaamista vastaan-yhdistys, entinen koulukiusattu
sekä kiusatun lapsen vanhempi.


Kuulolla Kiusaamisesta -podcastissa pohditaan mm. mitä kiusaaminen on, miksi joku
kiusaa, miten voidaan luoda turvallinen yhteisö ja hyvä yhteishenki, miten
kiusaaminen saadaan vähenemään, minkälaiset jäljet koulukiusaaminen jättää ja
miten siitä voi toipua. 


Podcast on suunnattu kaiken ikäisille ja sen tarkoituksena on herättää keskustelua
kiusaamisesta ilmiönä. Sarja antaa siemeniä pohdinnalle, kuinka itse suhtautuisi
kiusaamistilanteisiin ja mitä jokainen voisi tehdä kohdatessaan kiusaamista.

Pääset kuuntelemaan jaksot allaolevien linkkien kautta:

1. jakso: Mitä kiusaaminen on? Haastateltavana Ari Santaharju Motoristit koulukiusaamista vastaan ry:stä


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

2. jakso:  Kiusaaminen pienten lasten keskuudessa. Haastateltavana Harjulan päiväkotien johtaja Riku Ilmivalta Harjulan päiväkodeilta sekä päiväkodin lapset

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

3. jakso: Miksi joku kiusaa? Haastateltavana Ari Santaharju Motoristit koulukiusaamista vastaan ry:stä

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

4. jakso: Turvallinen yhteisö ja kuinka sellainen luodaan. Haastateltavana kuraattori Sanna Kangas.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

5. jakso: Hyvän yhteishengen luominen koululuokkaan. Haastateltavana luokanopettaja Merja Rastas.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

6. jakso: Miten kiusaamiseen pitäisi puuttua? Haastateltavana Ari Santaharju Motoristit koulukiusaamista vastaan ry:stä

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

7. jakso: Mitä opettaja voi tehdä, jos huomaa, että joku jää ryhmän ulkopuolelle? Haastateltavana luokanopettaja Merja Rastas 

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa 

8. jakso: Mitä pitäisi tehdä, jotta kiusaaminen vähenisi? Haastateltavana Ari Santaharju Motoristit koulukiusaamista vastaan ry:stä

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

9. jakso: Kiusatun lapsen vanhempana. Haastateltavana kokemusasiantuntija Jenni.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

10. jakso: Luokanopettajan ajatuksia kiusatun ja kiusaavan lapsen ja heidän perheidensä kohtaamisesta. Haastateltavana luokanopettaja Merja Rastas.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

11. jakso: Koulukiusaamisen jättämät jäljet ja niistä toipuminen. Tina Holmberg-Kalenius Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkusta kertoo kiusaamisen jättämistä jäljistä ja kuinka niistä voi toipua.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

12. jakso: Kokemusasiantuntijan selviytymispolku. Kokemusasiantuntija Pia kertoo omasta kiusaamiskokemuksestaan ja siitä, mikä on auttanut häntä selviytymään.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

13. jakso: Nuorten ajatuksia koulukiusaamisesta. Ensi- ja turvakotien liiton Nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeessa vahvistetaan nuorten tietoutta turvallisista ihmissuhteista, lähisuhdeväkivallasta, sukupuoliroolien liittymisestä ilmiöön sekä avun saannin mahdollisuuksista. Keskiössä ovat nuoret, nuorten näkemykset ja ajatukset turvallisuudesta ja sen edistämisestä. Nuorten alueelliset kehittäjäryhmät koostuvat 16–29 -vuotiasta nuorista, jotka haluavat toimia turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Ryhmissä ideoidaan ja kokeillaan uusia tapoja ehkäisevään väkivaltatyöhön. Hankkeen nuoret keskustelevat tässä jaksossa koulukiusaamisesta.

Kuunneltavissa Spotify -palvelussa

14. jakso: Mitä Motoristit koulukiusaamista vastaan ry.  tekee ja mihin he pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan? Haastateltavana Ari Santaharju

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.