Koira-avusteinen toiminta

Helmikuussa 2020 on Valopilkuissa alkanut koira-avusteinen toiminta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevaa toimintaa tuetaan tavoitteellisesti koira-avusteisuuden keinoin.

Tavoitteenamme on mm. antaa onnistumisen kokemuksia, rohkaista vuorovaikutukseen, vähentää ahdistusta vaikeaa aihetta käsiteltäessä ja madaltaa kynnystä tulla yksilötapaamisiin tai vertaistukiryhmiin.

Yksi merkityksellisimmistä asioista on kohtaaminen. Valopilkussa niin ihminen kuin koira kohtaa tulijan ystävällisesti ja arvostelematta, sellaisena kuin hän on - omana arvokkaana itsenään.

Asiakkaan kanssa sovitaan kuitenkin yhdessä koiran käytöstä. Koira ei siis automaattisesti ole paikalla eikä sen kanssa toimiminen ole kenellekään pakollista, vaan sitä käytetään työskentelyn tukena jos se tukee asiakkaan toipumista. Tapaamisen aikana koira voi olla passiivisessa tai aktiivisessa roolissa. Passiivisessa roolissa sen tehtävä on olla läsnä ahdistusta vähentämässä, kun taas aktiivisessa roolissa se osallistuu toimintaan tekemällä sille ennalta opetettuja tehtäviä yhdessä asiakkaan kanssa. Ennalta sovitusti koira osallistuu myös ryhmiin ja toiminnallisiin työpajoihin sekä koulutuksiin, joita käymme muualla pitämässä. Meiltä on siis mahdollisuus toivoa koira-avusteista työpajaa.

Valopilkuissa kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi koulutettava koira on 3-vuotias suursnautserinarttu Josca, joka kulki jo pentuna mukana lastensuojelun työntentällä ja elää lapsiperhearjen keskellä. Josca on läpäissyt Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskokeen.

Koiran ohjaajana toimii Valopilkuissa Anna, joka on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen. Koulutus oli toteutettu yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n kanssa ja tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle.

Josca on siis kasvatus- ja kuntoutuskoiraharjoittelija. Se saa käyttää työssään Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n huivia, koska se on soveltuvuustestattu ja Anna on suorittanut täydennyskoulutuksen. Tulevaisuudessa tavoitteena on suorittaa työnäyttö. Hyväksytyn työnäytön jälkeen koira saa työliivin ja harjoittelijatitteli jää historiaan työnteon jatkuessa diblomoituna koirakkona.