Nykyiset työntekijät:

Tina Holmberg-Kalenius

Tina on ollut Valopilkkua perustamassa ja työskennellyt siinä alusta asti. Tinan koulutustausta on FM kulttuurientutkimus pääaineena. Lisäksi hän on opiskellut psykologian kandidaatin oppimäärää vastaavat opinnot sekä kriisipsykologiaa ja kriisityötä, kiusaamisasioiden ohjaajuutta (Bullying and harassment counselling-diplomi), sosiaalitieteitä ja erilaisia terapiasuuntauksia.  Tällä hetkellä Tina opiskelee kasvatustieteitä.

Tina on itse entinen koulukiusattu ja hänellä on kokemusta kiusatun lapsen vanhemmuudesta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kiusaamisilmiön lisäksi väkivaltatutkimus, eläimet ja puutarhan hoito.

Anna Mattila (perhevapaalla 11.12.2020 alkaen)

Anna aloitti Harjulassa maaliskuussa 2019 ja siirtyi Valopilkkuihin helmikuussa 2020. Anna on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja omaa 11 vuoden työkokemuksen lastensuojelun kentältä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen onkin erityisen lähellä sydäntä. 

Nina Kaituri

Nina aloitti Valopilkkujen toisena työntekijänä tammikuussa 2021 Annan perhevapaan sijaisena. Nina on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja on lisäksi opiskellut mm. NLP:tä ja erityispedagogiikkaa. Aiemmin Nina on tehnyt töitä mm. lastensuojelun ja mielenterveystyön parissa. 

Nina on itse erityislapsen äiti ja Autismiliiton koulutettu vertaisohjaaja. Ninan mielenkiinnon kohteena onkin erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen kiusaamisen vastaisessa työssä.

Entiset työntekijät:

Saija Salmi

Saija ja Tina perustivat yhdessä Valopilkun ja kehittivät kiusaamisen jälkihoitomallin. Saija toimi työntekijänä tukikeskuksessa vuoden 2019 loppuun asti, jolloin hän jäi Valopilkuista pois terveydellisistä syistä, mutta on edelleen hengessä mukana.

Katri Salmi

Katri tuli Valopilkkuun alun perin työkokeiluun vuonna 2015 ja toimi sitten eri pituisia jaksoja tukikeskuksessa muunmuassa Saijaa sijaistaen vuoden 2019 loppuun asti. Katri kehitti edelleen jälkihoitomallia nuorille asiakkaille sopivammaksi.