Työntekijät

Nykyiset työntekijät:
 

Tina Holmberg-Kalenius

Tina on ollut Valopilkkua perustamassa ja työskennellyt siinä alusta asti. Tinan koulutustausta on FM kulttuurientutkimus pääaineena. Lisäksi hän on opiskellut psykologian kandidaatin oppimäärää vastaavat opinnot sekä kriisipsykologiaa ja kriisityötä, kiusaamisasioiden ohjaajuutta (Bullying and harassment couselling-diplomi), sosiaalitieteitä, taideterapiaa sekä rentoutusohjausta. Tällä hetkellä Tina opiskelee kognitiivisen käyttäytymisterapian alkeita. 

Tina on itse entinen koulukiusattu ja hänellä on kokemusta kiusatun lapsen vanhemmuudesta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kiusaamisilmiön lisäksi väkivaltatutkimus ja terveyspsykologia.

 

Anna Mattila 

Anna aloitti Harjulassa maaliskuussa 2019 ja siirtyi Valopilkkuihin helmikuussa 2020. Anna on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja työkokemus on lastensuojelun kentältä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen onkin erityisen lähellä sydäntä. Anna on suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen ja käyttää koira-avusteista menetelmää osana jälkihoitoa. 

 

 

 

Josca

Josca on kasvatus- ja kuntoutuskoiraopiskelija sekä koira-avusteisen toiminnan kulmakivi. Josca ei automaattisesti ole asiakkaan kanssa tekemisissä vaan työskentelystä sovitaan erikseen. Parrakas ihmisystävällinen neiti on Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuustestaama.

 

 

 

 

 

 

Entiset työntekijät:
 

Saija Salmi

Saija on toinen Valopilkun alkuperäisistä työntekijöistä ja perustajista, ja toimi tukikeskuksessa sen perustamisesta vuoden 2019 loppuun asti. Kiusaamisen jällkihoitomalli on Tinan ja Saijan kehittämä. Saija on jäänyt pois Valopilkuista terveydellisistä syistä, mutta on edelleen vahvasti hengessä mukana. 

 

Katri Salmi

Katri tuli Valopilkkuun alun perin työkokeiluun vuonna 2015, ja toimi sitten eri pituisia jaksoja tukikeskuksessa muunmuassa Saijaa sijaistaen vuoden 2019 loppuun asti. Katri kehitti edelleen jälkihoitomallia nuorille asiakkaille sopivammaksi.