Nykyiset työntekijät:

Tina Holmberg-Kalenius

Tina on ollut Valopilkkua perustamassa ja työskennellyt siinä alusta asti. Tinan koulutustausta on FM kulttuurientutkimus pääaineena. Lisäksi hän on opiskellut psykologian kandidaatin oppimäärää vastaavat opinnot sekä kriisipsykologiaa ja kriisityötä, kiusaamisasioiden ohjaajuutta (Bullying and harassment couselling-diplomi), sosiaalitieteitä, taideterapiaa sekä rentoutusohjausta. Tällä hetkellä Tina opiskelee kognitiivisen käyttäytymisterapian alkeita. 

Tina on itse entinen koulukiusattu ja hänellä on kokemusta kiusatun lapsen vanhemmuudesta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kiusaamisilmiön lisäksi väkivaltatutkimus ja terveyspsykologia.

Anna Mattila 

Anna aloitti Harjulassa maaliskuussa 2019 ja siirtyi Valopilkkuihin helmikuussa 2020. Anna on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja omaa 11 vuoden työkokemuksen lastensuojelun kentältä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen onkin erityisen lähellä sydäntä. 

Anna on suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen ja käyttää koira-avusteista menetelmää osana jälkihoitoa. 

Josca

3-vuotias suursnautserinarttu, joka opiskelee kuntoutuskoiraksi Valopilkussa. Josca on Valopilkun koira-avusteisen toiminnan kulmakivi. 

Entiset työntekijät:

Saija Salmi

Saija ja Tina perustivat yhdessä Valopilkun ja kehittivät kiusaamisen jälkihoitomallin. Saija toimi työntekijänä tukikeskuksessa vuoden 2019 loppuun asti, jolloin hän jäi Valopilkuista pois terveydellisistä syistä, mutta on edelleen hengessä mukana.

Katri Salmi

Katri tuli Valopilkkuun alun perin työkokeiluun vuonna 2015 ja toimi sitten eri pituisia jaksoja tukikeskuksessa muunmuassa Saijaa sijaistaen vuoden 2019 loppuun asti. Katri kehitti edelleen jälkihoitomallia nuorille asiakkaille sopivammaksi.