Hanke ja tavoitteet

 

Yhteiskunnhassamme ei ole järjestetty selkeästi tietylle taholle kuuluvaa kiusaamisen jälkihoitoa, mikä vaikuttaa kiusaamiseen puuttumiseen ja sen hoitamiseen. Tukikeskus Valopilkku on ensimmäisenä Suomessa tuonut kiusaamisesta toipumiseen vertaistukeen perustuvan VAHVUUDET ESIIN! - kiusaamisen jälkihoitomallin®. Tätä mallia on käytetty Valopilkussa vuodesta 2008 lähtien. Vertaistukeen perustuvaa tukea ei kiusaamisesta toipuville aiemmin ollut saatavilla, eikä myöskään  kiusattujen lasten vanhemmille tai entisille koulukiusatuille. Tukikeskus Valopilkun osaaminen ja toiminta täydentää koulumaailman puolella olemassa olevaa toimintaa. Kiusaamisen jälkihoito on levinnyt Järvi-Suomen MLL:n levittämänä Selviydytään kiusaamisesta-projektina Jyväskylän ja Kuopion seudulle sekä Tampereen setlementin toimesta Kiusatut-hankkeen muodossa Pirkanmaalle.

Valopilkku tarjoaa kahdentoista vuoden kokemukseen perustuvaa, osaavaa ja luotettavaa, vertaisuuteen perustuvaa kiusaamisen jälkihoitoa koulukiusaamista kokeneille sekä kiusattujen lasten perheille. Kiusaamisesta henkisenä tai fyysisenä väkivaltana ei juurikaan puhuta, samoin kiusaamisen traumatisoiva vaikutus jää usein huomioimatta. Tässäkin Valopilkku on toiminut uran uurtajana maassamme. 

Tukityössä olemme huomanneet, että vanhempien tukeminen ennaltaehkäisee perheen kriisiytymistä, syrjäytymistä ja muiden sosiaalisten ongelmien syntymistä myöhemmin. Kun kiusaamista kokenut nuori saa tukea kokemuksensa läpikäymiseen, hänelle avautuu uusia mahdollisuuksia elämässään. Kiusattujen lasten vanhempien arki helpottuu, kun he saavat tietoa ja tukea lapsensa tukemiseksi. Valopilkku tukee, luo uskoa ja palauttaa toimintakyvyn kiusaamista kokeneille nuorille sekä kiusattujen lasten vanhemmille. 

Tukikeskus pyrkii toiminnallaan tuomaan esille kiusaamiseen liittyviä haasteita siellä, huomioimaan kiusaamisen vaikutus kokijan elämänkaareen sekä tarjoamaan laadukasta jälkihoitoa kiusaamista kokeneiden tueksi. Näemme tärkeäksi että:

 

  • Kiusaamisen seuraukset nostetaan yleiseen tietoisuuteen, koska kiusatuksi joutuminen koetaan edelleen häpeälliseksi, piilossa olevaksi asiaksi, jonka käsitelyä pelätään.
  • Kiusaamisen eri muodot tehdään näkyväksi (päiväkodeissa, harrastus -ja vapaa-aikana, työssä) ja että niistä uskalletaan puhua eri ympäristöissä.
  • Kiusaamisen oikea luonne tuodaan esille: kiusaaminen on vakavaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja kouluväkivalta olisi siihen sopivampi termi. 
  • Luodaan keskusteluilmapiiri jossa kiusaamisen eri puolista voidaan keskustella avoimesti ketään syyllistämättä tai leimaamatta, ja että ymmärretään kiusaamisen olevan meidän kaikkien ongelma.
  • Ymmärrämme, että jotkut kiusatut traumatisoituvat kiusaamisen seurauksena ja että myös siitä on voitava puhua avoimesti ja yhteiskunnan tulisi tarjota kiusaamisesta traumatisoituneille apua.
  • Ymmärrämme, että toisia kiusaava lapsi tarvitsee tukea oppiakseen toimimaan rakentavammin ihmissuhteissaan.
  • Kiiusaamiselle voi tehdä jotakin ja kiusatut ja kiusaajat tarvitsevat tukea.
  • Valopilkku tukee, luo uskoa ja palauttaa toimintakyvyn kiusaamista kokeneille nuorille sekä kiusattujen lasten vanhemmille.